Welkom bij www.flexcontrole.nl
  Introductie   Tendertrajecten   Factuurcontrole   Werving & Selectie   Het Resultaat   Condities   Referenties   Contact  

Wie zijn wij?

Flexcontrole B.V. is een onafhankelijk extern Advies-, W&S- en Projectenbureau onder leiding van Ton Anthonissen.
Sinds 2002 zelfstandig ondernemer, en bijna 20 jaar ervaring in functies op het gebied van personeels-vraagstukken met betrekking tot in-, door- en uitstroom van (flexibel) personeel in alle voorkomende bedrijfstakken.

Wat doen wij?

• Geeft advies aan Flex-inleners

• Verzorgt complete tendertrajecten (RFP's), en zet middels een PVE (Programma Van Eisen) een Europese aanbesteding in de markt

• Voert factuurcontroles uit

• Voert Werving & Selectie opdrachten uit

• Behandeld alle informatie strikt vertrouwelijk

Werkwijze Flexcontrole B.V.

Het realiseren van een kostenbesparing door:

1. Het scannen v/d totale kostenstructuur

2. Het analyseren van de technische kostprijsfactor op normale en O/P uren

3. Het in kaart brengen van relevante processen (KPI's-WAADI-WKA-Flex & Zekerheid)